Om de condities van installaties te bepalen worden steeds meer gevraagd vanuit gebouwbeheerders en milieu diensten. Wij onderscheiden ons met name op het gebied van een juiste installatiebeoordeling, dit is ons specialisme.

Legionella inspecties en risico & beheersplannen worden vanuit de BLR 6010 door ons verzorgd. In de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit wordt er een onderscheid gemaakt tussen de zogenoemde hoog risico verplichting bijvoorbeeld:

-Hotels
-Scholen
-Zwembaden
-Zorginstellingen

En de laagrisico verplichting bijvoorbeeld:
-Kantoren met collectieve waterinstallaties.

Tevens voeren wij op locatie monsternames  en keerkleppencontroles uit.

Brandwerendheid inspecties behoren eveneens tot een dienst die vanuit NEW TECH kan worden verzorgd. Wij toetsen en/of inspecteren of uw bouwwerk nog steeds voldoet aan vigerende wetgeving, en of er bepaalde risico’s bestaan op het gebied van brandveiligheid.

Wij leveren een overzichtelijke rapportage om u als opdrachtgever een compleet inzicht in de gebreken te geven en mogelijke oplossingen.

Ontvangt u steeds klachten vanuit uw personeel over hoofdpijn, oogirritaties, droge mond, kortom verschijnselen vanuit het zogenaamde ‘sick building syndroom’? New Tech kan als onafhankelijke partij metingen verrichten ten behoeve van CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid. In een rapportage ontvangt u een duidelijke analyse over het probleem en adviseren wij u in mogelijke oplossingen.