Wij zijn een installatiebureau die het totale installatieontwerp kunnen verzorgen voor zowel de E-als de W-techniek.

Wij berekenen, ontwerpen en omschrijven:

– Elektrotechnische/ data-installaties
– Werktuigbouwkundige installaties
– Sanitaire installaties
– Water installaties
– Riolering
– Gas installaties

Alvorens wij starten met een installatieontwerp, stellen wij samen met u de juiste uitgangspunten vast zoals comfort (bijvoorbeeld ventilatie, relatieve vochtigheid, temperatuur, verlichtingssterkte), duurzaamheid en energiekosten en total cost of ownership waarbij wij ons niet enkel focussen op de aanschaf van de installaties maar ook de kosten voor het onderhoud en de wettelijke inspecties aan u voorleggen.

Naast de theoretische kennis en deskundigheid is NEW TECH ook een installatieadviseur met  praktische ervaring. Wij doen de begeleiding en controle van de installatiewerkzaamheden in een bouwproces. Door onze praktische kennis lopen wij mee tijdens het bouwproces als een projectleider die de belangen van de opdrachtgever behartigt tijdens de uitvoeringsfase en het budget bewaakt. Tevens doen wij opleveringscontroles en werken samen in bouwteam.

New Tech ondersteunt architecten en projectbureaus in het maken van EPG (Energie Prestatienorm voor Gebouwen), daglichtberekeningen, ventilatieberekeningen en hemelwater-vuilwater rioleringsplannen.

Voor vastgoedeigenaren en beheerders die van plan zijn om een tender of onderhoudsaanbesteding te doen voor hun installaties, stelt New Tech een juist uitvraagdocument op waarbij niet enkel de programma van eisen en kwaliteitsrichtlijnen, maar ook de verplichte wettelijke inspecties en de juiste verwachting van onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld een koelmachine of CV ketel worden omschreven. Hierdoor bent u verzekerd dat de onderhoudscontracten die u afsluit contracten zijn met een ‘ontzorgingsniveau’ en dat u niet steeds voor verassingen komt te staan.